Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 02 2015

brynia
Pamiętaj 
nigdy 
nie otwieraj okna
w czterech ścianach
wiatr nie wieje
dbaj o głowę 
i o różę
i zaczerpuj wciąż na nowo
wprost ze źródła mieszczańskiego
nie myśl o tym
że ci się odnawia stygmat
ty…

Nie pisz listów do siebie
kto to widział
pisać listy do zmarłych
— R. Wojaczek - "Nigdy nie otwierać okna"
brynia
Każda porażka jest szansą żeby spróbować jeszcze raz, tylko mądrzej.
— Henry Ford
Reposted fromkyte kyte viacytaty cytaty
brynia

Tadeusz Różewicz "Ocalony"

Mam dwadzieścia cztery lata
ocalałem
prowadzony na rzeź.

To są nazwy puste i jednoznaczne:
człowiek i zwierzę
miłość i nienawiść
wróg i przyjaciel
ciemność i światło.

Człowieka tak się zabija jak zwierzę
widziałem:
furgony porąbanych ludzi
którzy nie zostaną zbawieni.

Pojęcia są tylko wyrazami:
cnota i występek
prawda i kłamstwo
piękno i brzydota
męstwo i tchórzostwo.

Jednako waży cnota i występek
widziałem:
człowieka który był jeden
występny i cnotliwy.

Szukam nauczyciela i mistrza
niech przywróci mi wzrok słuch i mowę
niech jeszcze raz nazwie rzeczy i pojęcia
niech oddzieli światło od ciemności.

Mam dwadzieścia cztery lata
ocalałem
prowadzony na rzeź
Reposted fromjoyce-james joyce-james viacytaty cytaty
brynia
Co jest na górze - nigdy nie będzie na dole.
Co jest w krupniku - nigdy nie będzie w rosole.
Co jest na dworze - nigdy nie będzie na polu.
Co na talerzu - nigdy nie znajdzie się w ustach...
Wszystko nieświeże, w kącie czernieje kapusta
Wiele jest ścieżek, a każda ścieżka jest pusta.
— M. Świetlicki
Reposted fromdysonanspoznawczy dysonanspoznawczy viacytaty cytaty
brynia
mówię do ciebie tak cicho jak ptak
o świcie słońce upuszcza w twoje oczy
mówię tak cicho
jak ty do mnie
— R. Wojaczek
Reposted fromdysonanspoznawczy dysonanspoznawczy viacytaty cytaty
brynia
Miliony ludzi postanowiły unikać emocjonalności. Stali się gruboskórni tylko po to, by się obronić, by nikt nie mógł ich zranić. Cena jednak jest bardzo wygórowana. Nikt nie może ich zranić, ale też nic nie może uczynić ich szczęśliwymi.
— Osho
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty

March 15 2015

brynia
Pewnego dnia coś nas chwyta za serce. Wszystko jedno co, coś niewielkiego. Pączek róży, zgubiona czapka, sweter, który lubiliśmy w dzieciństwie, stara płyta Gene'a Pitneya... Jedna z drobnych rzeczy, dla których nigdzie nie ma już miejsca. To coś błądzi po naszym sercu przez dwa lub trzy dni, a potem wraca tam, skąd przyszło. W ciemność. W naszym sercu wykopano kilka studni. Przelatują nad nimi ptaki.
— H. Murakami, "Słuchaj pieśni wiatru / Flipper roku 1973"
Reposted fromskrzacik skrzacik vianyaako nyaako
brynia
8244 ef84 390
"Niewidzialna czerwona nić łączy tych, których przeznaczeniem było się spotkać, niezależnie od czasu, miejsca czy okoliczności. Ta nić może się rozciągać lub splątać, ale nigdy się nie przerwie."
 - przysłowie chińskie
Reposted fromfuckingwonderland fuckingwonderland vianyaako nyaako
brynia
Pozwól sobie czasem się zgubić i nie próbuj za wszelką cenę ustalić,  gdzie jesteś. To przyjdzie samo.
— Cora Carmack, Coś do ocalenia
Reposted frommefir mefir vianyaako nyaako
brynia
Na pewno masz takie dni - jak wszyscy, tak sądzę - kiedy wstajesz i mijają godziny, a ty marzysz o jakiejkolwiek odmianie, o jakiejś różnicy, o czymkolwiek.
— Elisabeth Gaskell ‘Północ i Południe
Reposted fromtobecontinued tobecontinued vianyaako nyaako
Twoja opinia o człowieku jest złożona z tego, czym sam jesteś wypełniony. To jest albo twój strach, albo twoja miłość. Ktoś boi się nocy i każdego, kogo w nocy zobaczy, nazwie demonem. Ktoś boi się upału i każdego, kogo spotka w czasie upału, uzna za spopielającego. Ktoś boi się uczciwości i każdego, kto jest uczciwy, nazwie słabym. Strach jest nieobecnością miłości. To brak zrozumienia, brak akceptacji. To choroba. Dlatego wszystko, co wywołuje strach i osąd należy leczyć. Ale nie u innych. U siebie.
— Аму Мом
Reposted fromkonrad konrad vianyaako nyaako
brynia
3171 8900 390
9039 3691 390

hitku:

Lindsay Cage

brynia
8576 003c 390
Reposted fromfelicka felicka vianyaako nyaako
brynia
5116 240a 390
Reposted fromfor-witches for-witches vianyaako nyaako
brynia
Zawsze mam tę odrażającą chęć, by być czymś więcej niż człowiekiem.
— David Bowie
Reposted fromdyspnea dyspnea vianyaako nyaako
brynia
drzazga mojej wyobraźni czasem zapala się od słowa.  
— Halina Poświatowska
Reposted fromlexxie lexxie vianyaako nyaako
brynia
1773 0edc 390
Reposted fromwhoknows whoknows vianyaako nyaako
brynia
Żadna prośba nie jest zbyt śmiała. Żadna potrzeba nie jest zbyt wielka. Nadzieja na cud nigdy nie jest absurdalna. A życie nigdy nie jest zbyt krótkie, by nie mieć znaczenia.
— Jesteś cudem. 50 lekcji, jak uczynić niemożliwe możliwym
Reposted fromaynis aynis vianyaako nyaako
brynia
Polubiłam swój towarzyski grób, sama go sobie wykopałam i z radością się w nim położyłam. 
— Jenny Humphrey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl