Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 15 2015

brynia
Nigdy nie rezygnuj z tego, co naprawdę chcesz robić. Człowiek z wielkimi ambicjami jest silniejszy od tego, który jest tylko realistą.
— Mały poradnik życia
Reposted fromathousandthoughts athousandthoughts vianyaako nyaako
brynia
6128 9d78 390
Reposted fromNekoii Nekoii vianyaako nyaako
6523 6ca7 390
Reposted fromnikotyna nikotyna vianyaako nyaako
brynia
0756 57f8 390
Reposted fromnyaako nyaako
brynia
1850 a9ae 390
Reposted fromnyaako nyaako
brynia
brynia
Powiadają, że stworzenia boskie były niegdyś liczne jak zboże, a nadmierne gadulstwo uchodziło za grzech, człowiek mógł bowiem powiedzieć coś, co należało zapomnieć, i pamiętać to, czego nie należało mówić. 
— Elif Safak, "Bękart ze Stambułu", fragment wstępu do dawnej baśnie tureckiej
Reposted fromhormeza hormeza vianyaako nyaako
brynia
Przytłaczająca większość ludzi nigdy nie myśli, a ludzie myślący nigdy nie stają się przytłaczającą większością. Wybierz, których wolisz. 
— Elif Safak, "Bękart ze Stambułu"
Reposted fromhormeza hormeza vianyaako nyaako
brynia
Dystans to czasem jedyny sposób, żeby nie utonąć w morzu ludzkich cierpień i własnej rozpaczy. Dystans jednak wcale nie musi oznaczać obojętności.
— Izabela Sowa
Reposted frommaddaleinee maddaleinee vianyaako nyaako
brynia
Możesz zamknąć oczy na rzeczy, których nie chcesz widzieć, ale nie możesz zamknąć serca na rzeczy, których nie chcesz czuć
Reposted fromolass olass vianyaako nyaako
brynia
Jeżeli chcesz w życiu dojść do czegoś naprawdę wielkiego, musisz mieć obsesje na punkcie tego, do czego dążysz.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata vianyaako nyaako
brynia
Pesymizm to przywilej człowieka, który myśli.
— E.E.Schmitt
Reposted frommartinif16 martinif16 vianyaako nyaako
brynia
Przecież nic nas nie potrafi nasycić. To może być dowód, że istnieje inny świat. Bo dusza rwie się zawsze tam, gdzie nas nie ma. Ten świat jej nie smakuje.
— Stefan Chwin, Esther
brynia
Głębia emocjonalna powoduje, że masz ambiwalentny stosunek do rzeczywistości, coś lubisz i nie lubisz, kochasz kogoś i nienawidzisz jednocześnie, pragniesz czegoś i jednocześnie się boisz.

— Danuta Golec
Reposted fromzimnepalce zimnepalce vianyaako nyaako
brynia
2467 8569 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma vianyaako nyaako
brynia

Cute illustrations by Ms. Cat (via walrusonice)

Reposted frommr-absentia mr-absentia vianyaako nyaako
brynia
Reposted frompzyko pzyko vianyaako nyaako
brynia
Czasem wchodzi się drugi raz do tej samej rzeki. Ale wtedy masz już pewność, że nie utoniesz, bo na plecach niesiesz koło ratunkowe zwane doświadczeniem. Warto podjąć ryzyko.
— dobry cytat!
Reposted fromchocoway chocoway vianyaako nyaako
brynia
Tyle coś dla nas jest warte, ile jesteśmy w stanie dla tego poświęcić.
— Ks. Wojciech Węgrzyniak
Reposted fromyourtitle yourtitle vianyaako nyaako
brynia
Ciekawa kobieta to nie lalunia. Interesująca kobieta to przeciwnik, osobowość.
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromBotwinka Botwinka vianyaako nyaako
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl